Пленарне засідання

Аніщенко О.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ).
Бондар О. С., доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (Україна, м. Тернопіль).
Проблема підготовки експерта-андрагога у системі безперервної освіти.

Варецька О. В., доктор педагогічних наук, доцент, проректор з науково-методичної роботи КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). 
Голобородько Є. П., доктор педагогічних наук, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти та інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти (Україна, м. Херсон).
Розвиток риторичних умінь учителів в системі неперервної освіти.Голуб Н. Б., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Україна, м. Київ).
Українськомовна освіта: сучасний погляд на проблему.Жук М. В., кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Україна, м. Суми).
Післядипломна педагогічна освіта в вимірі викликів і трендів неперервної та випереджальної світи.Михайлова Л.М., кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри управління освітою Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. (Україна, м. Луганськ). 
Нова українська школа: ризики, досягнення, перспективи.Мурзалінова А.Ж., доктор педагогічних наук, професор, директор філії акціонерного товариства «Національний центр підвищення кваліфікації "Орлеу" Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників Північно-Казахстанської області» (Казахстан, м. Петропавловськ). 
Основные ориентиры современной системы непрерывного образования.Омельчук С. А., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Херсонського державного університету(Україна, м. Херсон). 
Неперервна професійна освіта як чинник самореалізації сучасного педагогаПодмазін С. І., доктор філософських наук, доцент, завідувач обласного науково-методичного центу психології та соціології освіти КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
Сучасні проблеми розвитку особистості в умовах реформування системи загальної середньої освіти.


Сас Н. М., доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (Україна, м. Полтава).
Інноваційність, рефлективність,самоосвітня компетентність як цінності професійної підготовки.


 

Скрипник Т. В., доктор психологічних наук, професор кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Б. Гринченка.
Феномен лідерства у системі неперервної педагогічної освіти.Ястребова В. Я., кандидат педагогічних наук, професор кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
Деякі аспекти розвитку управлінської компетентності керівників закладів освіти. 

1 коментар: