ІІ тематичний напрям


2.   Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах неперервної освіти: андрагогічний підхід
·         Андрагогічні засади формування гуманістичних цінностей суб'єктів виховного простору сучасного закладу освіти.
·         Андрагогічний підхід до організації навчально-виховного процесу в закладі освіти.
·         Андрагогічна компетентність педагогічних працівників: шляхи формування.
·         Формування професійних компетентностей фахівців соціальної сфери на засадах соціального партнерства: громадянський та національно-патріотичний аспекти.Статті


 1. Барабаш О.Д., Глинянюк Н.В., Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Івано-Франківськ). Недирективність викладача як умова реалізації андрагогічної моделі навчання педагогів в післядипломній освіті.
 2. Олійник Ю.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Фактори інформативної інтеграції навчального процесу в початковій школі.
 3. Приходько В.Н., Бабкова Е.А., Запорожский областной институт последипломного педагогического образования (Украина, м.Запорожье). Модели компетентностей в структуре подготовки педагогов-андрагогов.
 4. Таран С.Є., Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Гуляйпільської міської ради, Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Інноваційна організація методичної роботи – основна мета становлення вчителя як конкурентоспроможного фахівця
 5. Кабдирова А. А., Филиал АО «Национальный Центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Северо-Казахстанской области» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Управление профессиональным развитиемпедагога как актуальная задача казахстанской системы образования.
 6. Чаплигін О.К., Сук О.Є., Харківський національний автомобільно-дорожній університет (Україна, м. Харків). Формування професійної компетентності у студентів технічного вузу при вивченні курсу «Політологія».
 7. Ширажиева А.Б., «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по СКО» (Республика Казахстан, СКО,  г.Петропавловск), Капшикова А.К., КГУ «Отдел образования Тимирязевского районаРеспублика Казахстан, СКО, с. Москворецкое, Тимирязевский район). Непрерывное образование как условие развития личности.Тези


 1. Аніщенко О. В., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (Україна, м. Київ). Підготовка педагогічного персоналу для освіти дорослих в Україні.
 2. Бабкова О. О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Коучингові техніти як засіб формування андрагогічної компетентності педагогічних працівників.
 3. Барліт О.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя), Барліт А.Ю., Кравченко І.О., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Безпечне освітнє середовище як необхідна умова функціювання Нової української школи.
 4. Боднар О.С., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (Україна, м.Тернопіль). Проблеми підготовки експерта-андрогога у системі безперервної освіти.
 5. Гребеніченко Ю.М., Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» (Україна, м. Біла Церква). Аксіологічний аспект у професійному становленні педагога-фасилітатора нового освітнього простору.
 6. Захаренко Г.С., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник» (Україна, м. Запоріжжя). Використання інноваційних форм та методів у викладанні предметів спеціальних дисциплін.
 7. Корицький В.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета «Захист вітчизни»
 8. Косьмій О. М., Інститут модернізації змісту освіти (України, м. Київ). Формування основних компетентностейпедагогів та учнів під час здійснення дослідно-експериментальної роботи. 
 9. Кулинич О.А., Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» (Україна, м.Запоріжжя). Створення умов розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників в системі методичної діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Андрагогічний аспект.
 10. Лукачевич А.Ф., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Проблеми впровадження STEM-освіти на уроках трудового навчання,технологій, фізики та в позаурочний час: досвід, сучасні проблеми та перспективи
 11. Мальований М.М., Богомолова Н.М., Макаренко Т.М., Попович Я.М. Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Компетентнісний підхід як засіб у формуванні патріотичної особистості.
 12. Машкіна С.В., Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна, м.Київ). Андрагогічні засади побудови освітніх практик у системі неперервної педагогічної освіти.
 13. Могілевська В.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Неформальна освіта: європейський досвід та українські реалії.
 14. Науменко М.П., Попкова Е.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Критичне мислення як необхідна умова для професійного розвитку педагогічного працівника в умовах безперервної освіти.
 15. Нікулічева В.П., Запорізький обласний центр професійної реабілітації інвалідів Запорізької обласної ради (Україна м.Запоріжжя).
 16. Отрощенко Ю.В, Вище професійне училище №17 Херсонської області (Україна, м.Генічеськ). Smart-технології: нові можливості в навчанні та розвитку  ПРЕЗЕНТАЦІЯ
 17. Подмазін С.І.Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Вікова динаміка інтернет-залежних підлітків.
 18. Пономаревський А.С., Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» (Україна, м. Київ). До проблеми визначення рівнів та критеріїв розвитку фахової медіа компетентності вчителів іноземних мов в умовах після дипломної освіти.
 19. Сібіль О.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Партнерська взаємодія школи та громади: з досвіду роботи малої гуманітарної академії.
 20. Тищенко О.І., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Правова обізнаність вчителя як складова виховання сучасного громадянина.
 21. Четверякова Л.І., Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області (Україна, м. Запоріжжя). Організація роботи експертних творчих груп у закладах професійної (професійно-технічної) освіти запорізького регіону.
 22. Шевченко Н.Ф., Козич І.В., Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя). Андрагогічна компетентність майбутнього викладача вищої школи.Немає коментарів:

Дописати коментар