Офлайн Круглий стіл

Тематичний напрям 1 «Ціннісні домінанти педагогічної освіти впродовж життя»
Круглий стіл: «Багатомовна освіта: європейський досвід в українських реаліях»

Проблемні питання:
  • Стратегії та форми залучення батьків до розвитку мовних навичок учнів.
  • Проблеми пілотування програм багатомовної освіти.
  • Інтегроване навчання предмету та мови.
  • Стратегії оцінювання освітніх досягнень учнів у програмах  багатомовної освіти.
  • Моніторинг упровадження програм багатомовної освіти.
  • Професійна підготовка та підвищення кваліфікації педагогів для реалізації програм багатомовної освіти.

1. Солдатєнко О.В., Фомич І.І., Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Методологічні засади впровадження інтегрованого навчання предмету та мови в умовах багатомовногополікультурного середовища.
3. Чорна В.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Міжпредметна інтеграція як умова підвищення якості навчально-виховного процесу з іноземної мови
4. Берегова О.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя), Скляренко Л.Б., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна, м.Переяслав-Хмельницький). Міжнародний досвід імплементації методології CLIL
5.  Бєктурганова В.В., Гунько Л.М., Запорізька гімназія № 11 Запорізької міської Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Професійна підготовка та підвищення кваліфікації педагогів для реалізації програм багатомовної освіти
6. Кононенко Н.О., Запорізький багатопрофільний ліцей «Перспектива» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Формування екологічної компетентності учнів шляхом інтеграції предметів природничого профілю в контексті багатомовної освіти.
7. Курач Л.І., Фідкевич О.Л., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м.Київ). Особливості інтегрованого підходу до навчання мов і літератур національних меншин у навчальних закладах України
8. Пархоменко І.В., Кучеренко Т.Л., Прохорова К.В., Запорізький багатопрофільний ліцей № 62 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Формування багатомовного середовища в ліцеї: прогресивнієвропейські ідеї в українському контексті
9. Путій Т.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формуюче оцінювання як вимога часу
10. Саміло К.М., Кушнаренко В.О., Запорізький багатопрофільний ліцей «Перспектива» (Україна, м.Запоріжжя). Професійний розвиток педагогів багатопрофільного ліцею «Перспектива» в умовах реалізації багатомовної освітньої моделі
11. Фірман С.М., Бердянський муніципальний ліцей Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м.Бердянськ). Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL):перспективи та проблеми впровадження в умовах сучасної школи
12. Халемендик Н.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Запоріжжя). Неперервність при вивченні іноземних мов як фактор євроінтеграційних процесів в освіті
13. Шугай Я.М., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Запорізької міської ради (Україна, м.Запоріжжя). Інтегроване навчання предмету та мови

Немає коментарів:

Дописати коментар