І тематичний напрям


1.   Ціннісні домінанти педагогічної освіти впродовж життя
·         Неперервна професійна освіта як чинник самореалізації сучасного педагога.
·         Міжнародні порівняльні дослідження як інструмент оцінки якості освіти.
·         Багатомовна освіта: європейський досвід в українських реаліях.
·         Шкільна мовно-літературна освіта в дигітальному вимірі.
·         Інтеграція навчального процесу як умова забезпечення якості освіти.


Статті


 1. Александрова О.Ф., Александров В.М., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особливості навчання іноземної мови для професійного розвитку в дорослому віці
 2. Бессараб Н.А., ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна,  м. Київ). Виховання культури толерантності учнів молодшого шкільного віку на уроках іноземної мови
 3. Муращенко О.В., Запорізький класичний ліцей Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Принципи реалізації інтегративного підходу в початковій освіті.
 4. Олійник Ю.І., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Фактори інформатичної інтеграції навчального процесу в початковій школі. 
 5. Пищик О. В., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, м. Київ). Комунікативна культура керівників професійно-технічних навчальних закладів: психолого-педагогичний аспект.     
 6. Семеног О.М., Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (Україна, м. Суми). Наставництво в науці і освіті: андрагогічний підхід
 7. Солдатєнко О.В., Фомич І.І., Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Методологічні засади впровадження інтегрованого навчання предмету та мови в умовах багатомовного полікультурного середовища
 8. Халемендик Н.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Неперервність  при вивченні іноземних мов як фактор євроінтеграційних процесів в освіті
 9. Халемендик Ю.Є., ДВНЗ «Запорізький національний університет» (Україна, м. Запоріжжя). Особливості дослідження ефективності моделі розвитку міжкультурної професійної компетентності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в умовах неформальної освіти
 10. Чорна В.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя)Міжпредметна інтеграція як умова підвищення якості навчально-виховного процесу з іноземної мови
 11. Ширажиева А.Б., ФАО НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по CКО» (гПетропавловск, Республика Казахстан), Новицкая В.В., КГУ «Келлеровская средняя школа им. Героя Советского Союза И.М. Бережного», с. КеллеровкаТайыншинский район, Республика Казахстан). Повышение квалификации преподавателя: к непрерывному профессиональному развитию


Тези


 1. Labinska O., Užhorodská národná univerzita (Ukrajina, Užhorod); Starosta V. Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (Slovenská republika, Košice). Cieľ environmentálneho prístupu v chémickom vzdelávaní na základnýchškolách Slovenska
 2. Orosová Renáta, Petríková Katarína, Diheneščíková Lucia, Starosta Volodymyr, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (Košicе, Slovenská republika). Hodnotenie úrovne odborno-predmetových kompetencií študentov učiteľstva cvičnými učiteľmi
 3. Башманівська Л.А., Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна, м. Житомир). Формування виразності читання та мовлення в процесі професійної підготовки майбутнього філолога
 4. Берегова О.А., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя), Скляренко Л.Б., ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (Україна, м. Переяслав-Хмельницький). Міжнародний досвід імплементації методології CLIL
 5. Бєктурганова В.В., Гунько Л.М., Запорізька гімназія № 11 Запорізької міської Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Професійна підготовка та підвищення кваліфікації педагогів для реалізації програм багатомовної освіти
 6. Васильченко Л.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інтегративний підхід до навчання: проблеми та перспективи.
 7. Вєрозубова Т.Г., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя)Педагогічна виставка – важлива форма поширення ППД
 8. Гайдай Є.О., Приазовська філія І-ІІ ступенів опорного навчального закладу Приазовська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Азимут" Приазовської селищної ради Запорізької області (Україна, Приазовське) Корж О.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).  Впровадження інтегрованого підходу до проведення районної олімпіади з природознавства в 6 класі 
 9. Генова-Стешенко Л.І., Генов-Стешенко О.В., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No4 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя), Дехтяренко С.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м.Запоріжжя) Інтегративний підхід при вивченні природничих наук в школі 
 10. Голобородько Є.П., КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" (Україна, м. Херсон). Розвиток риторичних умінь учителів в системі неперервної освіти
 11. Гребінь С.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Проблема інтеграції початкової освіти: історичні передумови та сучасний український контекст  
 12. Гринчук Л.В., Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Хмельницький). Розвиток професійної компетентності вчителів математики у системі післядипломної педагогічної освіти.
 13. Гуркова Т.П., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Інтеграція освітнього процесу в початковій школі як умова забезпечення якості освіти
 14. Гусєва Н.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Інтеграція змісту природознавчої освіти на засадах компетентнісного підходу.
 15. Демченко Н.Г., Бердянський Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є.М. Руднєвої (Україна, м. Бердянськ). Самоосвіта педагога – як головна умова успішності педагогічного процесу в закладі позашкільної освіти
 16. Дехтяренко С.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя); Бокоч Л.Б., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ); Куц Н.І. Бердянська гімназія № 3 «Сузір’я»Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Інтеграція навчального процесу шляхом упровадження STEM-освіти та інтегрованих уроків як умова забезпечення якості освіти.
 17. Дехтяренко С.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя); Жандарова Л.Б., Токмацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені Олексія Миколайовича Кота Токмацької міської ради Запорізької області (Україна, м. Токмак); Скворцова Л.О., Токмацька загальноосвітня школа I -III ступенів №5 Токмацької міської ради Запорізької області (Україна, м. Токмак). Процеси інтеграції в сучасній природничій освіті.
 18. Дехтяренко С.Г., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя); Клевцова С.Л., Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Інтеграція навчального процесу як умова забезпечення якості освіти в сучасній школі.
 19.  Доренська Н.А., КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Сучасний експеримент як засіб формування єдиної наукової картини світу
 20. Жук О.А., РНМУ «Запорізький районний методичний кабінет» Запорізької районної ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя), Гаращенко Л.П., Новоолександрівська ЗОШ (Україна, с. Новоолександрівка), Кравченко В.Г., Мальчевська В.І., Степненська ЗОШ (Україна, с. Степне), Пунько В.В., Григорівський НВК (Україна, с. Григорівка). Співпраця вчителів-філологів у творчих групах як спосіб підвищення ефективності навчального процесу засобами ІКТ
 21. Завгородній М.П., Бражко О.А., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Перспективи інтеграції інноваційних технологій та інтерактивних елементів в освітній процес з хімії.
 22. Завгородня Н.Г. Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Актуальні проблеми формування комунікативної компетентності студентів.
 23. Зайцева И.П., УО «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова» (Республика Беларусь, г. Витебск). Сотрудничество высшей школы и учрежденийобщего среднего образования при подготовке обучающихся к республиканскойолимпиаде по предметам «Русский язык» и «Русская литература»
 24. Засєкіна Т.М., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Інтегрований курс «Природничі науки»: очікування від експериментального впровадження.
 25. Іванченко О.А., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 86 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м.Запоріжжя). Розвиток критичного мислення учнів на уроках природознавства та географії. 
 26. Кононенко Н.О., Запорізький багатопрофільний ліцей «Перспектива» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Формування екологічної компетентності учнів шляхом інтеграції предметів природничого профілю в контексті багатомовної освіти.
 27. Корж О.П., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Програми інтегрованого курсу "Природничі науки"
 28. Корицька Г.Р., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя)Формування ключових компетентностей учнів на засадах дигітальної лінгводидактики
 29. Кравець Т.І., КЗ «Запорізький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Можливості цифрової лабораторії LabQuest2 при вивченні фізики.
 30. Кузьмічова Л.О., Запорізький навчально-виховний комплекс № 13 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Використання самостійної роботи на уроках географії з метою формування ключових компетентностей.
 31. Курач Л.І., Фідкевич О.Л., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м. Київ). Особливості інтегрованого підходу до навчання мов і літератур національних меншин у навчальних закладах України
 32. Курінна А.Ф., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя), Солдатенко О.В., Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток індивідуальності життєвокомпетентнісної особистості: новий вимір
 33. Кучерук О.А., Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна, м. Житомир). Розвивальні можливості електронної бібліотеки в системі шкільної мовно-літературної освіти 
 34. Лісіцин В.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя), Король Д.В., КЗ «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» (Україна, смт. Веселе). Провідник життєвої справедливості: аксіологічні орієнтири розвитку суб’єкта освітньої діяльності
 35. Лук’янчук Е.А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Результати моніторингового дослідження готовності учасників освітнього процесу до участі у PISA – 2018.
 36. Марченко Т.В., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Технології інтегрованого навчання в сучасному освітньому процесі.
 37. Матвеєва О.О., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 101 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Діяльнісний підхід як основа організації навчально-виховноно процесу сучасного уроку географії.
 38. Нюкало О.В., Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради (Україна, м. Бердянськ). Формування компетентного читача на уроках літератури шляхом використання техніки «лепбук».
 39. Омельянчик Л.О., Панасенко Т.В., Генчева В.І., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя).  Досвід багатомовної освіти та мобільності студентів біологічного факультету Запорізького національного університету.
 40. Павленко Є.І., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 (Україна, м. Запоріжжя). Школа робототехніки як проект STEM-освіти
 41. Пархоменко І.В., Кучеренко Т.Л., Прохорова К.В., Запорізький багатопрофільний ліцей № 62 Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя)Формування багатомовного середовища в ліцеї: прогресивні європейські ідеї в українському контексті
 42. Петрик О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми реалізації компетентнісного підходу у формуванні та розвитку діалогічного мовлення молодших школярів
 43. Пищик О. В., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, м. Київ). Стан розвитку комунікативної культури керівників професійно-технічних навчальних закладів.
 44. Поплавська І.О., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Особистісно зорієнтоване викладання у студентів з англомовною формою навчання.
 45. Путій Т.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Формуюче оцінювання як вимога часу
 46. Саміло К.М., Кушнаренко В.О., Запорізький багатопрофільний ліцей «Перспектива» (Україна, м. Запоріжжя). Професійний розвиток педагогів багатопрофільного ліцею «Перспектива» в умовах реалізації багатомовної освітньої моделі
 47. Саржевська Л.Е., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Значення внутрішньопредметної інтеграції в процесі вивчення офтальмології. 
 48. Саржевський С.Н., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя)Психологічні складові ефективного впровадження інноваційних технологій в післядипломній медичній освіті.
 49. Сас Н.М., Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка (Україна, м. Полтава). Інноваційність, рефлективність, самоосвітня компетентність як цінності професійної підготовки
 50. Секиринський Д.О., Запорізький багатопрофільний ліцей «Перспектива» Запорізької міської ради Запорізької області, Ушакова Г.Р., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Викладання інтегрованого курсу історії всередній школі як засіб громадянської освіти
 51. Семеног О.М., Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (Україна, м. Суми). Культуромовна особистість майбутнього учителя в об'єктиві концепції «Нова українська школа»
 52. Сергієнко А.А., КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР (Україна, м. Дніпро). Умови сучасної неперервної освіти і шляхи розвитку професійної мобільності та фахової компетентності педагогів.
 53. Сирцова О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя), Кутик В.В., Запорізька державна інженерна академія (Україна, м. Запоріжжя). Система поглядів педагога як бар’єр реформування освіти: результати опитування
 54. Сирцова О.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Дашко М.В., Запорізька гімназія № 25 гуманітарного профілю (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми застосування когітивних методів навчання на уроках історії в умовах інтеграції навчального матеріалу
 55. Склярова І.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Педагогічний коучинг як одна з умов забезпечення якості післядипломної педагогічної освіти.
 56. Стрижак М.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Особливості викладання географічної компоненти в курсі «Природничі науки».
 57. Терещенко А.О., КЗ «Обласний палац дітей та юнацтва» (Україна, м. Чернігів). Діагностика сформованості організаційної культури майбутнього вчителя
 58. Тонне О.Ш., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Перспективні напрямки вдосконалення організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів загальноосвітніх шкіл у процесі підвищення кваліфікації.
 59. Тунда Т.А., Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Інтеграція навчання як засіб забезпечення системних знань учнів з різних галузей науки в рамках освіти для сталого розвитку та соціалізації особистості
 60. Тюска В.Б., Рівненський державний гуманітарний університет (Україна, м. Рівне). Технологія професійної самореалізації педагога у клубній діяльності
 61. Тютюнникова О.О., Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є.М. Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради (Україна, м.Бердянськ). Методичний супровід педагогів-організаторів в їх діяльності – шлях до інтегрованої взаємодії  закладів загальної середньої та позашкільної освіти
 62. Фірман С.М., Бердянський муніципальний ліцей Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL):перспективи та проблеми впровадження в умовах сучасної школи
 63. Харіна О.І., Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ). Проблеми опрацювання літературно-критичних,публіцистичних статей у старшій школі
 64. Цибульська Т.Є., Запорізький державний медичний університет (Україна, м. Запоріжжя). Формування клінічного мислення  у студентів медичного вузу.
 65. Шацька Н.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Міжпредметні зв'язки на уроках української літератури в умовах впровадження концепції нової школи
 66. Шугай Я.М., Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Інтегроване навчання предмету та мови
 67. Шумада Р.Я., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Міжнародні моніторингові дослідження якості освіти
 68. Ярмак Т.В., Харківський національний автомобільно-дорожній університет (Українам. Харків). Роль професійної освіти у виховані сучасного фахівця
 69. Ярошенко О.Г., Інститут вищої освіти НАПН України (Україна, м. Київ). Інтеграція навчальної і наукової діяльності науково-педагогічних працівників як ключова домінанта освіти впродовж життя.Відеоматеріали

1.  Завгородній М.П., Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя). Перспективи інтеграції інноваційних технологій та інтерактивних елементів в освітній процес з хімії.
2.     Засєкіна Т.М., Інститут педагогіки НАПН України (Україна, м.Київ). Інтегрований курс «Природничі науки»: очікування від експериментального впровадження.
4.  Омельянчик Л.О., Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя). Досвід багатомовної освіти та мобільності студентів біологічного факультету Запорізького національного університету.
5.   Шаламов Р.В., Методична комісія Міжнародної природознавчої гри «Геліантус», Творче об’єднання «Соняшник» (Україна, м.Харків). Інтеграція як наближення змісту освіти до особливостей сприймання дитиною нової інформації.


Презентації


 1. Семеног О.М., Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (Україна, м. Суми). Культуромовна особистість майбутнього учителя в об'єктиві концепції «Нова українська школа»
 2. Семеног О.М., Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (Україна, м. Суми). Наставництво в науці і освіті: андрагогічнийпідхід
 3. Шевченко В.Л., Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (Україна, м. Київ). Дидактичні основи формування електронних навчальних ресурсів та організація навчального процесу з віддаленим до них доступом.
 4. Надія Голіздра-Федершпіль, France, Paris, Courbevoie, Асоціація "Мовні барви"


Немає коментарів:

Дописати коментар