ІІІ тематичний напрям

3.   Професійна компетентність керівників та педагогічних працівників освітніх закладів в умовах реформування освіти
·         Компетентністний підхід в управлінні закладами освіти в умовах Нової української школи.
·         Управлінська компетентність керівника закладу освіти як фактор інноваційного розвитку.
·         Психолого-педагогічний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у просторі Нової української школи.
·         Психолого-педагогічне забезпечення впровадження інновацій в освіті.
Статті
 1. Берека В.Є., Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Хмельницький). Компетентнісний підхід в системі післядипломної педагогічної освіти.
 2. Гревцева Є.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. (Україна, м. Запоріжжя) Теоретичні засади формування міжкультурної компетентності керівника закладу освіти
 3. Кіян О.І., ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (Україна, м.Київ). Роль педагогіки партнерства у формуванні морально-духовних цінностей молодших підлітків.
 4. Черкашина І.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток системного мислення як основної компетентності в рамках психолого-педагогічного супроводу професійного зростання педагогічних працівників у просторі нової української школи.


Тези

 1. Акчуріна Ю.М., Басиста М.В., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №237 «Смородинка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Особливості впровадження проектного менеджменту як сучасна технологія інноваційного управління закладом дошкільної освіти.
 2. Альмагамбетова Л.С., «Национальный центр повышенияквалификации «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работниковпо Северо-Казахстанской области» (Республика Казахстан, г. Петропавловск). Педагогическое наставничество - средство повышения квалификации молодых педагогов.
 3. Андрющенко О.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Професійна компетентність керівників та педагогічних працівників освітніх закладів в умовах реформування освіти.
 4. Афанасьєва Т.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. (Україна, м.Запоріжжя). Едьютеймент як ефективна технологія професійного розвитку особистості в системі неперервної освіти.
 5. Бабко Т.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. (Україна, м. Запоріжжя). Лідерська культура всіх суб’єктів освітнього процесу як обов’язкова умова розбудови нової української школи.
 6. Балабан О.К., Центр дитячо-юнацької творчості ім. Є.М. Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м.Бердянськ). Startup – менеджмент в позашкільній освіті.
 7. Байєр О.М., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Підготовка педагогів ЗДО до створення безпечного, здоров’язбережувального та дружнього до дитини освітнього простору в системі неперервної освіти.
 8. Вельможко Л.І., Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №270 «Іскринка» Запорізької міської ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами декоративного малювання.
 9. Величко І.А., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної овіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Підвищення професійної компетенстності педагогічного працівника щодо профілактики протидії торгівлі людьми. 
 10. Вєрозубова Т.Г. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної овіти» ЗОР  Феномен лідерства і керівництва в освіті. 
 11. Вознюк А.В., Комунальний заклад «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Україна, м. Суми). Зміст і структура тренінгової програми психологічної допомоги керівникам щодо підвищення ефективності процесу управління педагогічними працівниками в освітніх округах.
 12. Волкова І.В., Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 114 Харківської міської ради» (Україна, м. Харків). Особливості реалізації керівником закладу дошкільної освіти соціально-психологічної функції управління інноваційним розвитком організації.
 13. Гасинець Я.С., Староста В.І., Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Деякі чинники вибору вищого навчального закладу першокурсниками біологічних спеціальностей
 14.  Грибанова О.Є. (Україна, м. Запоріжжя). Проектування як засіб розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців.
 15. Гревцева Є.О., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. (Україна, м. Запоріжжя). Підготовка керівників закладів освіти до роботи в умовах полікультурного освітнього середовища.
 16. Григоренко Г.І., «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Роль вихователя в розвитку гри дошкільників.
 17. Донченко І.А., Дробишев О.Г., Центр психологічного здоров’я «Веселка» (Україна, м. Запоріжжя). Психологічні механізми реалізації мети у структурі управлінської діяльності.
 18. Жамантаева К.К., Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по СКО», Мочарий Л.В. Казахстан, Северо-Казахстанская область, район им. Г. Мусрепова, КГУ, Червонная средняя школа (Республика Казахстан, г. Петропавловск) Профессиональное развитие педагога как основной факторв развитии личности обучаемого.
 19. Жданюк Л.О., Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (Україна, м. Полтава). Особливості мотиваційної сфери особистості студента в умовах навчально-професійної діяльності.
 20. Заменягре О.М., Зінченко К.В., Литвиненко Ю.О., Мелітопольська ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 (Україна, м. Мелітополь) Педагогіка партнерства як етичний концепт Нової української школи. (презентація).
 21. Кашкарьова Л.Р., Центр дитячо-юнацької творчост ім. Є. М. Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області (Україна, м. Бердянськ) Психолого-педагогічний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у просторі Новоїукраїнської школи.
 22. Кириченко О.М., Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Суми). Інноваційне освітнє середовище як фактор професійного розвитку особистості.
 23. Коваленко В.Г., Державний навчальний заклад «Бердянський центр професійно-технічної освіти»(Україна, м. Бердянськ). Підвищення професійної компетентності педагогів шляхом використання методичного блогу.
 24. Коваленко О.А., КЗ «Дніпрорудненськагімназія «Софія» ЗОШ І – ІІІ ст. №1» ВРР ЗО (Україна, м. Дніпрорудне) Професійна компетентність керівників та педагогічних працівників освітніх закладів в умовах реформування освіти.
 25. Копитін І.В., Запорізький національний університет (Україна, м.Запоріжжя). До проблеми утвердження метасистемної концепції професійної компетентності педагога.
 26. Крівошеєва І.О., Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №266 комбінованого типу Харківської міської ради» (Україна, м. Харків) Компетентнісний підхід в системі професійного розвитку керівника закладу дошкільної освіти
 27. Курінна А.Ф., Присяжнюк Ю.С., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Розвиток професійної компетентності педагога в умовах реформування освіти: пошуки та перспективи.
 28. Лозинська Т.М., Явтушенко С.П., (Україна, м. Полтава). Полтавська державна аграрна академія; Полтавський навчально-виховний комплекс (ЗНЗ-ДНЗ) №16. Моделі сучасної школи і трансформація управління освітою.
 29. Мєркіна А.Л., Філіпська Н.О., Гімназія №45 Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя). Школа дослідницької культури як модель розвитку інноваційної особистості вчителя та учня.
 30. Михайлова Л.М., Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. (Україна, м. Луганськ). Нова українська школа: ризики, досягнення, перспективи. Відеодоповідь.
 31. Мринська Н.В., Методичний кабінет управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області (Україна, м. Мелітополь). Емпауермент орієнтований сервіс мелітопольського методичного кабінету в умовах модернізації системи методичної роботи.
 32. Мукашева Ш.Д., КГУ «Новоишимская средняя школа №1» (Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область). Активизация познавательной деятельностичерез применение активных методов в рамках обновленного содержания среднего образования Республики Казахстан.
 33. Нікулочкіна О.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Підвищення кваліфікації вчителів перших класів Нової української школи: виклики сьогодення.
 34. Одайник С.Ф. Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (Україна, м. Херсон). Пріоритетні напрями діяльності регіональних органів влади у сферіуправління загальною середньою освітою щодо забезпечення її якості.
 35. Панкратова О.Л., Громадська організація «Об’єднання психологів, психотерапевтів та реабілітологів “Відновлення»» (Україна, м. Запоріжжя). Професійна саморегуляція практичних психологів як основа їхнього успішного професійного розвитку.
 36. Пенькова О.В., Победінська О.Ю., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Діагностування професійної компетентності педагога в сучасних умовах реформування освіти.
 37. Погрібняк Н.В., «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми розвитку мовної та мовленнєвої  компетенції  дітей дошкільного віку.
 38. Покрова С.В., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Технологія портфоліо як інноваційна форма оцінювання навчальних досягнень учнів у Новій українській початковій школі.
 39. Полингер Ю.В., ТОО Детский сад «Знайка» (Республика Казахстан, г.Петропавловск) Профессиональная компетентность руководителей и педагогических работников образовательных учреждений в условиях реформирования образования.
 40. Река Л.Є., КЗ «Добропільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської районної ради (Україна, Запорізька область). Формування позитивного іміджу закладу освіти в умовах сільської громади.
 41. Самсонова О.О., «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). До проблеми розвитку професіоналізму вихователя дошкільного навчального закладу в системі післядипломної освіти.
 42. Семенцова О.М.Гріцун С.А., Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя). Формування уявлень про сім’ю у дітей дошкільного віку в умовах навчального закладу.
 43. Савіч І.О., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Психолого-педагогічний супровід розвитку професійної компетентності вчителів, які викладають курси екологічної спрямованості.
 44. Світлична С.Л., КЗ «Роздольська ЗОШ І – ІІІ ступенів» Михайлівської районної ради Запорізької області (Україна, Запорізька область). Методичні аспекти розвитку професійної компетентності вчителя.
 45. Сергієва І.Б., Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 355 Харківської міської ради»(Україна, м. Харків). Особливості формування компетентності керівника закладу освіти як складової управлінської культури.
 46. Сидоренко В.В., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (Україна, м. Київ). Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні.
 47. Староста В.І., Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород), Гошко О.В., ДНЗ №39 комбінованого типу фізкультурно-оздоровчого профілю, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (Україна,м. Ужгород). Структурні компоненти готовності педагога до інноваційної діяльності.
 48. Стеблюк С.В., Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж (Україна, Закарпатська область), Староста В.І., Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (Україна, м. Ужгород). Дидактичні ігри в процесі підготовки фахівців економічних спеціальностей.
 49. Тушина О.Є., Новобогданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (Україна, Запорізька область). Гуманістичні засади освітнього середовища Нової української школи
 50. Хамутіннікова Г.І., Новогорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Токмацької районної ради (Україна, Запорізька область). Компетентність як інтегрований результат творчої діяльності вчителя та учня.
 51. Харченко Н.В., Комунальний заклад «Дніпрорудненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Василівської районної ради Запорізької області (Україна, м. Дніпрорудне). Теоретичні аспекти розвитку лідерства в управлінні закладом освіти в умовах розбудови нової української школи.
 52. Холод М.В., Комунальна науково-методична установа «Запорізький районний методичний кабінет» Запорізької районної ради Запорізької області (Україна, м. Запоріжжя). Шляхи удосконалення професійної підготовки керівників закладів загальної середньої освіти.
 53. Чемодурова Ю.М., Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Запоріжжя). Балінтовська група як форма психологічного супроводу професійного розвитку працівників психологічної служби в системі післядипломної освіти.
 54. Шульга Л.М., «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Професіоналізм педагога як умова ефективного впровадження технології розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.
 55. Якуба С.В., «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної оcвіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Організація конструктивної діяльності як складової ігрової компетентності дітини дошкільного віку в закладах дошкільної освіти.
 56. Ястребова В.Я., КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Деякі аспекти розвитку управлінської компетентності керівників закладів освіти 


Відеовиступи

1.      Ястребова В. Я., кандидат педагогічних наук, професор кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя). Деякі аспекти розвитку управлінської компетентності керівників закладів освіти.
2.      Михайлова Л.М., кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри управління освітою Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. (Україна, м. Луганськ). Нова українська школа: ризики, досягнення, перспективи.
3.      Жук М. В., кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (Україна, м. Суми). Післядипломна педагогічна освіта в вимірі викликів і трендів неперервної та випереджальної світи.

2 коментарі:

 1. Світлана Світлична (Штуль)
  Вітаю з початком роботи конференції. Питання, які обговорюються протягом роботи конференції - актуальні. Цікаво переглянути наукові статті, тези. І як завжди можна взяти цінне у практику своєї роботи. А тема "Професійна компетентність керівників та педагогічних працівників освітніх закладів в умовах реформування освіти" не може залишити нас байдужими.Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Орієнтиром сучасних шкіл став компетентнісно орієнтований підхід до формування змісту освіти. Бажаю всім успіху!!!

  ВідповістиВидалити